جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شماره 72/669/18 مورخ 3/11/1372

رأی
با توجه به اینکه خواسته خواهان که در دادخواست تحت عنوان ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 28/12/43 مطرح شده است در حقیقت اصلاح تاریخ تولد می باشد زیرا تاریخ صدور 4/7/1346 می باشد و چون تفاوت سن مندرج در شناسنامه و خواسته مورد تقاضا کمتر از پنج سال می باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت ندارد بنا به مراتب با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد که تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
669
تاریخ تصویب :
1372/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :