جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور به شماره 123/21 مورخ 31/2/1366

رأی
بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 راجع به تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند وسیله هیئت حل اختلاف با توجه به تفاوت بین نام و جنس به شرح بند 2 ماده 13 قانون ناظر به موردی است که قبل یا بعد از نام مردانه به جای آقا یا پسر اشتباهاً خانم یا دختر و نام زنانه به جای خانم و دختر اشتباهاً آقا یا پسر نوشته شود و شامل دعوی تغییر یا اصلاح نام مردانه به زنانه در اسناد سجلی یا بر عکس ولو به ادعای وقوع اشتباه نمی باشد رأی وحدت رویه مورخ 10/2/66 ردیف 64/83 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مربوط مؤید صلاحیت دادگاه در اصلاح نام مردانه به زنانه یا بالعکس موجب تغییر جنسیت صاحب سند سجلی است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوی به کیفیت مطروحه به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده جهت رسیدگی به دادگاه حقوقی یک زرین شهر فرستاده می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
123
تاریخ تصویب :
1366/02/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :