جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور به شماره 780/22 مورخ 26/12/1368

با توجه به رونوشت اسناد سجلی موضوع بحث که پیوست پرونده امر می باشد و با عنایت به اینکه اداره خوانده اسناد سجلی مزبور را به لحاظ اختلاف آنها از حیث نام صاحب سند متعلق به دو نفر اعلام داشته که بر این اساس رسیدگی به اصل ادعای تعلق سند های مزبور به خواهان نیاز به اثبات قضائی دارد لذا فعلاً قرار صادره نقض می گردد تا پرونده پس از ادعا مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته قرار گیرد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
780
تاریخ تصویب :
1368/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :