جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 1771/7 5/3/1358
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 31/2/1358 با توجه به مصوبه مرخ 29/2/58 مجمع عمومی فوق العاده شرکت هواپیمایی ملی ایران انتصاب آقای مهندس قاسم شکیب نیا را تا تصویب اساسنامه جدید به سمت مدیر عامل شرکت هواپیمائی ملی ایران تصویب نمودند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9987
تاریخ تصویب :
1358/02/31
تاریخ ابلاغ :
1358/03/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :