جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 2709/7 - 3/4/1358
وزارت پست و تلگراف و تلفن

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 28/3/1358 بنا به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن و باستناد ماده 15 اساسنامه شرکت مخابرات ایران و موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مزبور انتخاب آقای ناصر و هداد را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مخابرات ایران برای مدت دو سال تصویب نمودند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10012
تاریخ تصویب :
1358/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :