جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


شماره 2012/7 - 18/4/1358
وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنا به پیشنهاد شماره 2368 مورخ 16/3/1358 وزارت آموزش و پرورش تصویب نمودند که ساختمان محل سازمان خدمات اجتماعی واقع در خیابان قوام السلطنه برای تمرکز و استقرار واحدهای ستادی وزارت آموزش و پرورش تخصیص و واگذار شود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10025
تاریخ تصویب :
1358/04/04
تاریخ ابلاغ :
1358/05/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :