شماره 2010/7 - 11/4/1358
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 4/4/1358 بنا به پیشنهاد شماره 5185 مورخ 31/2/1358 وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نمودند به گمرک ایران اجازه داده میشود (به علت اینکه مشروبات الکلی که به کشور وارد شده با انجام کلیه تشریفات گمرکی و اخذ تعهد ارزی برابر ارزی که برای آن مشروبات از بانکهای مجاز دریافت نموده اند موافقت نموده و پس از خروج آنها حقوق و سود و عوارض دریافتی را به استثنای باربری و انبارداری و شیرو خورشید مسترد دارد
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10025
تاریخ تصویب :
1358/04/04
تاریخ ابلاغ :
1358/05/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)