جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 8616 - 30/4/1358
وزارت بازرگانی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 28/4/1358 بنا به پیشنهاد شماره 8794 مورخ 11/4/1358 به وزارت بازرگانی اجازه و اختیار دادند که به شرح زیر خدمات کارکنان اتاقهای اصناف را در سطح کشور باز خرید نمایند :
1- کسانیکه تا دو سال سابقه خدمت دارند به ازاء هر سال دو ماه .
2- کسانیکه از 2 تا 4 سال سابقه خدمت دارند نسبت به مازاد هر دو سال به ازاء هر سال 45 روز.
3- کسانیکه بیش از 4 سال سابقه خدمت دارند به ازاء هر سال مازاد بر چهارسال یکماه .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10031
تاریخ تصویب :
1358/04/28
تاریخ ابلاغ :
1358/05/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :