جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره 60762 - 17/7/1358
وزارت بهداری و بهزیستی

هیئت ویزران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 14/7/1358 بنا به پیشنهاد شماره 28/6/58 سازمان تأمین اجتماعی تصویب نمودند که تاریخ مذکور در ماده یک اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی موضوع تصویبنامه 6754 مورخ 13/6/58 از 1354 به 1358 تغییر یابد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10098
تاریخ تصویب :
1358/07/14
تاریخ ابلاغ :
1358/08/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :