جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 57006 - 17/7/1358
وزارت بهداری و بهزیستی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 7/7/58 تصویب نمودند : داوطلبین شرکت در جهاد سازندگی در طول مدت فعالیت خود میتوانند از مزایای بیمه درمانی مستقیم تأمین اجتماعی وزارت بهداری و بهزیستی بهره مند گردند .
تبصره : داوطلبینی که از بیمه مشابه دیگری استفاده می نماید مشمول تصویبنامه فوق نخواهند بود و بودجه مربوط به این خدمات بیمه درمانی را به معیار قانون تأمین اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد کرد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10098
تاریخ تصویب :
1358/07/07
تاریخ ابلاغ :
1358/08/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :