×

قبول شدن درخواست ثبت ازطرف اداره ثبت دلیل محرزبودن تصرف درخواست کننده ثبت نیست

قبول شدن درخواست ثبت ازطرف اداره ثبت دلیل محرزبودن تصرف درخواست کننده ثبت نیست

قبول-شدن-درخواست-ثبت-ازطرف-اداره-ثبت-دلیل-محرزبودن-تصرف-درخواست-کننده-ثبت-نیست
رای دیوان عالی کشور
قبول شدن درخواست ثبت ازطرف اداره ثبت دلیل محرزبودن تصرف درخواست کننده ثبت نیست وبرفرض محرزبودن تصرف درنزداداره مزبوراین احرازدادگاه راازرسیدگی به دعوی خلاف آن بی نیازنمی کند.
حکم شمار2626-26/8/21شعبه 7

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 2626

تاریخ تصویب : 1321/08/26

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.