جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 54602 - 1/8/1358
وزارت کشور

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21/7/1358بنا به پیشنهاد شماره3389/53/7564 مورخ 14/6/1358 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشوری مصب آبانماه 1316 تصویب نمودند :
نام روستای خانیک شاه از توابع بخش مرکزی شهرستان فردوس استان خراسان به خانیک تغییر یابد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10106
تاریخ تصویب :
1358/07/12
تاریخ ابلاغ :
1358/08/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :