جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 54596 - 3/8/1358
وزارت کشور

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21/7/1358بنا به پیشنهاد شماره 3387/53/2566 مورخ 14/6/1358 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشوری مصوب آبانماه 1316 تصویب نمودند :
نام روستای تل موشکاران تابع بخش چرام شهرستان کهکیلویه و بویر احمد به سید آباد تغییر یافت .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10111
تاریخ تصویب :
1358/07/21
تاریخ ابلاغ :
1358/07/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :