جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 58836 - 8/8/1358
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 23/5/1358 بنا به پیشنهاد شماره 61202 مورخ 9/5/58 وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای لایحه قانونی خاتمه مدت خدمت مستشساران دیوان محاسبات مصوب 17/4/58 شورای انقلاب اسلامی انتصاب آقای سید محمود روح الامینی را به سمت رئیس دیوان محاسبات و آقایان پرویز افشارراد و دبیح الله ممیززاده را به سمت عضو هیئت مدیره مذکور در لایحه فوق تصویب نمودند . هیئت وزیران علاوه بر وظایفی که در قوانین مربوط مقرر شده بعنوان مستشار دارای صلاحیت و اختیارات رسیدگی به اسناد و حسابها و صدور آراء در مراجع بدوی و تجدیدنظر مندرج در قانون دیوان محاسبات نیز خواهد بود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10113
تاریخ تصویب :
1358/05/23
تاریخ ابلاغ :
1358/08/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :