جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اساسااثبات دعوی درمقابل متصرف برعهده مدعی است وبموجب ماده 35قانون مدنی تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است تاخلاف آن ثابت شود
حکم شماره 471-21/2/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
471
تاریخ تصویب :
1319/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :