جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 59792 - 22/8/1358
وزارت امور اقتصادی و دارائی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 12/8/1358 بنا به پیشنهاد شماره 9768 مورخ 16/4/1358 وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب نمودند که گمرک ایران از اول سال 1358 حق کشیک کارکنان را حداکثر 120 ساعت در هر ماه و پول نهار و شام افراد کشیک را برای هر وعده غذا به مأخذ آئین نامه مربوطه از محل بودجه عمومی گمرک ایران پرداخت نماید .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10126
تاریخ تصویب :
1358/08/12
تاریخ ابلاغ :
1358/09/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :