جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


شماره 1529ب 10/9/1358
شورای جمهوری اسلامی در جلسه مورخ 29/8/58 بنا به پیشنهاد شماره 2 /29 06 1 مورخ17 /8 /58 وزارت راه و ترابری وبه استناد ماده 9 3 قانون برنامه و بودجه تصویب نمودند که وزارت راه وترابری مجاز است طبق تصمیم متخذه در جلسه مورخ 30 /7 /58 کمیسیون سه نفری وزارت مزبور موضوع ماده71 قانون محاسبات عمومی ، از طریق ترک تشریفات مناقصه نسبت به واگذاری عملیات احداث حدود سه کیلو مترراه فرعی قلعه گردن - لتاک و احداث دو دستگاه پل بزرگ اقدام نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10139
تاریخ تصویب :
1358/08/29
تاریخ ابلاغ :
1358/09/22
دستگاه اجرایی :
موضوع :