جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 31/د - 17/9/1358
اداره کل امور مالی نخست وزیری

شورای انقلاب جمهوری اسلامی به ایذان در جلسه مورخ 10/9/1358 بنا به پیشنهاد شماره 4588/3/8099-1 مورخ 19/7/1358 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمودند هم ارز ریالی مبلغ 500637 دلار از محل اعتبار دولت ( ردیف 501001 قانون بودجه سال 1358 ) بابت تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران به فائو در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی ایران قرار داده می شود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10146
تاریخ تصویب :
1358/09/10
تاریخ ابلاغ :
1358/10/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :