جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 287 28/9/1358
وزارت کشور
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21/9/1358 بنا به پیشنهاد شماره 6953/24/4/18534 مورخ 29/8/1358 وزارت کشور و موافقت شماره 9578 مورخ 14/8/1358 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده 13 قانون کارآموزی مصوب 1349 تصویب نمودند عبارت زیر :
« صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمائی و رانندگی کشور و تهران واگذار میگردد .» به ماده 2 آئین نامه نحوه تشکیل و اداره مؤسسات کارآموزی الحاق شود .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10158
تاریخ تصویب :
1358/09/21
تاریخ ابلاغ :
1358/10/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :