جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
صرف تصرف ومالکیت سابقه رانمی توان دلیل حقانیت دانست وتصرف متصرف دلیل مالکیت است مگرآنکه مطابق ماده 36قانون مدنی ثابت شودکه ناشی ازسبب مملک ویاناقل قانونی نبوده است .
حکم شماره 599-18/3/17شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
599
تاریخ تصویب :
1317/03/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :