جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 1378 د - 25/10/1358
وزارت پست و تلگراف و تلفن

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 12/10/1358 بنابه پیشنهاد 243/40617 مورخ 19/9/1358 وزارت پست و تلگراف و تلفن تصویب نمودند که شصت و هفت نفر کارکنان دستمزد بگیر اداره کل پست تهران کماکان بصورت دستمزد بگیر بخدمت خود ادامه دهند .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10185
تاریخ تصویب :
1358/10/12
تاریخ ابلاغ :
1358/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :