جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


شماره 1395 د - 25/10/1358
وزارت کشور

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 15/10/1358 بنا به پیشنهاد شماره 9081/53/10355 مورخ 10/10/1358 وزارت کشور و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشوری مصوب آبانماه 1316 تصویب نمودند بخش کاغذ کنان به مرکزیت آق کند از شهرستان خلخال منتزع و تابع شهرستان میانه باشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10185
تاریخ تصویب :
1358/10/15
تاریخ ابلاغ :
1358/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :