جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
همچنانکه تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است تصرف بعنوان وقفیت رانیزمی توان دلیل وقفیت دانست .
حکم شماره 1118-15/5/16شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1118
تاریخ تصویب :
1316/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :