×

تصویبنامه راجع به تغییر نام شهرستان جدیدالتاسیس ارسباران به ورزقان

تصویبنامه راجع به تغییر نام شهرستان جدیدالتاسیس ارسباران به ورزقان

تصویبنامه-راجع-به-تغییر-نام-شهرستان-جدیدالتاسیس-ارسباران-به-ورزقان
شماره 39721/ت 25405ک 18/8/1381

وزرای عضو کمیسیون سیاسی - دفاعی هیات دولت در جلسه مورخ 26/4/1381 با رعایت تصویبنامه شماره 58538/ت 26118ه مورخ 22/12/1380 و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362 - تصویب نمودند:
نام شهرستان جدیدالتاسیس ارسباران ، موضوع تصویبنامه شماره 31591/ت 24413ه مورخ 8/7/1380 به ورزقان تغییر می یابد.
این تصویبنامه در تاریخ 11/8/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16817

تاریخ تصویب : 1381/04/26

تاریخ ابلاغ : 1381/08/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.