×

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران

اصلاحیه-آئین-نامه-اجرائی-ماده-(6)-قانون-اصلاح-لایحه-قانونی-احداث-پایانه-های-مسافربری-و-ممنوعیت-تردد-اتومبیلهای-مسافربری-برون-شهری-در-داخل-شهر-تهران
شماره 37772/ت 21167 7/8/1381

نظر به اینکه در ماده (12) آئین نامه اجرائی ماده 6 قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری وممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران ، موضوع تصویبنامه شماره 9926/ت 21167ه مورخ 7/3/1381 هیئت وزیران ، عبارت ( آئین نامه اجرائی تبصره ماده (2) قانون « اصلاح ، لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برون شهری در داخل شهر تهران » - مصوب 1374- ) به اشتباه عبارت ( آئین نامه شرایط خاص تشکیل شرکتهای مسافربری موضوع ماده دوم لایحه قانونی احداث ترمینالها- مصوب 1367 - ) تحریر شده است ، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدالله رمضان زاده

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 16817

تاریخ تصویب : 1381/08/07

تاریخ ابلاغ : 1381/08/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.