×

اصلاح تصویبنامه موضوع راهکارهای اجرائی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تصویبنامه موضوع راهکارهای اجرائی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اصلاح-تصویبنامه-موضوع-راهکارهای-اجرائی-بخش-آموزش-عالی-قانون-برنامه-سوم-توسعه-اقتصادی-،-اجتماعی-و-فرهنگی-جمهوری-اسلامی-ایران
شماره 40914/ت 26523ه 22/8/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 19/8/1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 3931ه/ب مورخ 9/2/1381تصویب نمود:
1 - پاراگراف سوم از جزء ( ج ) بند ( 2 ) راهکارهای اجرائی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 ، موضوع تصویبنامه شماره 25171/ت 23269ه مورخ 28/5/1380 بشرح ذیل اصلاح می گردد:
( استفاده از ظرفیت مازاد واحدهای آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرائی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و دریافت هزینه تحصیلی از پذیرفته شدگان و همچنین توسعه دوره های کاردانی علمی - کاربردی . )
2 - عبارت ( و همچنین معافیت دانشگاهها ومراکز تحقیقاتی از مقررات و قوانین تامین اجتماعی در قراردادهای تحقیقاتی ) ازجزء ( ج ) بند ( 6 ) تصویبنامه یاد شده حذف می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 16819

تاریخ تصویب : 1381/08/19

تاریخ ابلاغ : 1381/09/02

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.