×

شخص معترض به ثبت حق داردبهرعنوانی که متضمن مطالبه حق باشداعتراض خودراطرح نمایدودرخواست رفع مزاحمت امری نیست که بامعنای مالکیت ودارابودن حق منافی باشدتانتوان درموقع اعتراض به ثبت اقامه کرد

شخص معترض به ثبت حق داردبهرعنوانی که متضمن مطالبه حق باشداعتراض خودراطرح نمایدودرخواست رفع مزاحمت امری نیست که بامعنای مالکیت ودارابودن حق منافی باشدتانتوان درموقع اعتراض به ثبت اقامه کرد

شخص-معترض-به-ثبت-حق-داردبهرعنوانی-که-متضمن-مطالبه-حق-باشداعتراض-خودراطرح-نمایدودرخواست-رفع-مزاحمت-امری-نیست-که-بامعنای-مالکیت-ودارابودن-حق-منافی-باشدتانتوان-درموقع-اعتراض-به-ثبت-اقامه-کرد
رای دیوان عالی کشور
شخص معترض به ثبت حق داردبهرعنوانی که متضمن مطالبه حق باشد اعتراض خودراطرح نمایدودرخواست رفع مزاحمت امری نیست که بامعنای مالکیت ودارابودن حق منافی باشدتانتوان درموقع اعتراض به ثبت اقامه کرد.
حکم شماره 1583-31/5/21شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : نامشخص

شماره انتشار : 1583

تاریخ تصویب : 1321/05/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.