جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مالکیت وتصرف درخانه وعدم تصرف دیگری درزیرآن ملاز بامالکیت و تصرف درزیرخانه مزبورمی باشدبنابراین اگرگاورومدعی تصرف عدوانی در زیرخانه اوواقع باشدودرمدت کمترازیک ماه مدعی علیه قسمتی ازآن راضمیمه گاوروحمام زیرخانه خودنموده باشدچنین دعوائی باتصرف عدوانی تطبیق خواهدکرد.
حکم شماره 538-13/2/26شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
538
تاریخ تصویب :
1326/02/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :