جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 20/8/1371 شماره دادنامه : 502/2 مرجع رسیدگی : شعبه دوم دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
حسب اعلام اداره جنگلهای رضوانشهر از منزل نقی … تعداد 50 اصله چوب جنگلی که متعلق به عبدالحسین … بوده کشف شده است و لذا آن را قاچاق تلقی و اعلام جرم کرده اند دادگاه حقوقی 2 رضوانشهر جانشین دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای انقلاب هشتپر صادر کرده و دادسرای انقلاب نیز بلافاصله به استدلال اینکه متهم موقع حمل چوبها دستگیر نشده معتقد به صلاحیت دادگاه حقوقی جانشین بازپرس بوده که پس از یک سلسله رسیدگی دادگاه حقوقی دو رضوانشهر اختلاف را محقق دیده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی
قطع نظر از اینکه قوانین جزائی در انطباق با عناوین موضوع باید صریح و روشن باشد و در مانحن فیه کشف مقداری چوب جنگلی در یک محل با حمل چوب که جرم شناخته شده انطباقی ندارد اصولاً قبل از بررسی و کشف تعلق چوبهای مکشوفه به شخص معینی و احراز نحوه حمل چوب قاچاق صدور قرار عدم صلاحیت قابل توجیه به نظر نمی رسد لذا در وضع موجود با تائید صلاحیت دادگاه حقوقی 2 رضوانشهر حل اختلاف می نماید .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
502
تاریخ تصویب :
1371/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :