جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرکسی مدعی شودکه دیوارجدیدالاحداث طرف طوری ساخته شده که آبچک آن به متصرفات اومزاحمت داردعنوان دعوی باماده 325قانون آئین دادرسی منطبق است .
حکم شماره 1022-17/6/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1022
تاریخ تصویب :
1327/06/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :