×

دیوار جدید الاحداث طرف طوری ساخته شده که آبچک آن به متصرفات او مزاحمت دارد

دیوار جدید الاحداث طرف طوری ساخته شده که آبچک آن به متصرفات او مزاحمت دارد

دیوار-جدید-الاحداث-طرف-طوری-ساخته-شده-که-آبچک-آن-به-متصرفات-او-مزاحمت-دارد
رای دیوان عالی کشور
اگرکسی مدعی شودکه دیوارجدیدالاحداث طرف طوری ساخته شده که آبچک آن به متصرفات اومزاحمت داردعنوان دعوی باماده 325قانون آئین دادرسی منطبق است .
حکم شماره 1022-17/6/27شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1022

تاریخ تصویب : 1327/06/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.