جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق ماده 326قانون آئین دادرسی مدنی مدعی تصرف عدوانی بایدثابت کندکه مورددعوی لااقل یک سال قبل ازخارج شدن ازتصرف اودرتصرف اوبوده است .
حکم شماره 3632-30/10/19شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3632
تاریخ تصویب :
1319/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :