جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
هرچند طبق ماده 7 قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی درصورتی که مستاجر پس از انقضای مدت اجاره عین مستاجره راتسلیم نکند بعد از ارسال اخطار متصرف عدوانی شناخته می شود ولی فرض ماده آن است که عنوان اجاره ودخالت متصرف بعنوان مستاجرمحرز باشد وگرنه دادسراصلاحیت رسیدگی به اصالت اجاره نامه را ندارد و با وجود مالکیت متصرف رسیدگی دراطراف اجاره نامه و صدور قرار اصالت مورد ندارد.
حکم شماره 2549-24/8/21شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2549
تاریخ تصویب :
1321/08/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :