جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اعتراض برثبت مانع نیست که معترض علیه نتوانددعوی تصرف عدوانی رابرعلیه معترض اقامه نماید.
حکم شماره 1130-25/7/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1130
تاریخ تصویب :
1327/07/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :