جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 23/9/71 شماره دادنامه : 568/2 مرجع رسیدگی : شعبه 2 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
حسب شکایت بانو سلیمه … اهل و مقیم سرچاک از توابع سوادکوه خطاب به دادسرای عمومی قائم شهر 30 سال قبل با فردی به نام جبار … اهل خرمدره زنجان ازدواج و پس از چندی او با اختیار زن دیگری و ازدواج مجدد به همان محل رفته و ساکن شده و ترک انفاق وی و فرزندانش را نموده است و پرونده به دادگاه حقوقی 2 مستقل سواد کوه ارجاع شده و آن دادگاه به لحاظ محل سکونت زوج قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی ابهر صادر کرده است و دادسرای مرجوع الیه متذکر شده که چون شاکیه مدعی است در زمان زندگی مشترک در شیرگاه سکونت داشته اند لذا ترک انفاق و جرم در آن حوزه قضائی صورت گرفته و قرار متقابل صادر نموده است و دادگاه حقوقی 2 مستقل سواد کوه تسلیم نظریه نگردیده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت بررسی و حل اختلاف به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
اولاً ترک انفاق از جرائم استمراری است نه دفعی که در وقت معین مثل سایر جرائم اتفاق افتد ثانیاً بر اساس قرائن حالیه در زمان زندگی مشترک نوعاً ترک انفاق صورت نمی گیرد و بهرحال با تایید صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی ابهر حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
568
تاریخ تصویب :
1371/09/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :