جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 30/9/71 شماره دادنامه : 587/2 مرجع رسیدگی : شعبه 20 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
حسب شکایت خانم زهرا 17 ساله … علیه همسر خود سیدحسن … مبنی بر ایراد ضرب و جرح و ترک انفاق مراتب توسط شاکیه به دادسرای عمومی سقز اعلام و محل سکونت متشکی عنه را کوره خانه آجرپزی سلیمان قهرمان واقع در بین شهرستان بوکان و میاندوآب تعیین کرده است و در تعقیب آن دادسرای عمومی سقز اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی میاندوآب نموده است و دادسرای اخیرالذکر متذکر شده که جهات مورد اشاره کافی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست و اقدام به صدور قرار متقابل نموده است و در اثر بروز اختلاف مورد اشاره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است .
رأی
در وضعیت موجود با تایید صلاحیت رسیدگی در دادسرای میاندوآب به لحاظ محل سکونت مشتکی عنه حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
587
تاریخ تصویب :
1371/09/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :