جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخواهان رفع تصرف عدوانی اظهارداردکه تصرف عدوانی درملک مورد تصرف اوباقوه امنیه به عمل آمده است دادگاه نباید(به عنوان اینکه این نوع تصرفات خودسرانه وبرخلاف انتظامات نیست )دعوی راغیرثابت بداندچه عنوان مذکورمحضادلیل قانونی بی حقی خواهان بشمارنمی رود.
حکم شماره 2547-26/8/21شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2547
تاریخ تصویب :
1321/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :