جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 11/9/72 شماره دادنامه : 556 مرجع رسیدگی : شعبه 16 دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان
با توجه به محتویات اوراق پرونده ، نظر به اینکه دعوی حقوقی مطروحه بر سبیل ارتباط با پرونده کیفری مطروحه در دادسرای عمومی همدان اقامه شده و منشاء آن امر کیفری است و در چنین مواردی حد نصاب مورد نظر نمی باشد لذا با اعلام صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 همدان حل اختلاف می شود و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 همادن ارسال می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
556
تاریخ تصویب :
1372/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :