جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 16/4/75 شماره دادنامه : 339 مرجع رسیدگی : شعبه 33 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
گردشکار در خصوص اتهام آقای ابوالحسن … 2 - عباس … 3 - صفرعلی … 4 - نبی اله … دائر بر جعل و دستکوب کردن شماره موتور یک دستگاه مینی بوس شماره 16851 و تغییر رنگ داده اند و همچنین فقد پلاک شاسی و موتور با عنایت به اینکه آقای نبی اله … محل اقامت وی در حوزه قضائی شهرضا بوده ولی بزه انتسابی در حوزه قضائی شهر ازنا بوده قرار نفی صلاحیت خود به صلاحیت و شایستگی شهرضا رای داده و دادگاه شهرضا به علت وقوع بزه در شهر ازنا به نفی صلاحیت خود به صلاحیت شهر ازنا رای داده به علت اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال در شعبه 33 دیوان عالی کشور مطرح نتیجه آن اعلام می گردد .
رأی
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه هیچ یک از دادگاهها محل وقوع جرم را مشخص نفرموده اند لکن چون اصل شکایت در دادگاه ازنا مطرح شده و دادگاه هم شروع به رسیدگی کرده احاله دعوی به حوزه قضائی دیگر بدون ذکر دلیل و اثبات اینکه محل وقوع جرم شهرضا بوده صحیح نیست بنا به مراتب یاد شده رسیدگی به پرونده در صلاحیت ازنا می باشد لذا پرونده با نقض قرار دادگاه ازنا جهت تکمیل رسیدگی و اصدار حکم مقتضی به آن دادگاه عودت داده می شود و بدین وسیله حل اختلاف می گردد .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
339
تاریخ تصویب :
1375/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :