جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرنسبت به ملک مورددعوی تصرف عدوانی سندمالکیت صادرنشده باشد صرف گذشتن مدت اعتراض ثبت موردرامشمول ماده 331قانون آئین دادرسی مدنی نخواهدکرد.
حکم شماره 504-26/3/27شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
504
تاریخ تصویب :
1327/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :