جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مطابق قانون طرز جلوگیری ازتصرف عدوانی و ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی در دعوای تصرف عدوانی باید فقط تصرف سابق شاکی وتاریخ لحوق تصرف خوانده مورد رسیدگی و نظر دادگاه باشد بدون هیچگونه توجه و اشعاری به دلائل مالکیت طرفین .
حکم شماره 1260-31/4/19شعبه 1و1125-3/11/25شعبه 1

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
9
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1260
تاریخ تصویب :
1319/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :