جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.شماره 41522/ت 27622ه 10/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 4165/93 مورخ 22/8/1381 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
روزچهارشنبه مورخ 6/9/1381 به جای روز سه شنبه مورخ 5/9/1381 تعطیل عمومی اعلام می شود.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16836
تاریخ تصویب :
1381/08/29
تاریخ ابلاغ :
1381/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :