جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 44155/ت 27632ه 9/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/8/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد بند(ب ) ماده (2) قانون امورگمرکی - مصوب 1350 - تصویب نمود:
ورود کالا از طریق بندر بوشهر تا پایان سال 1382 مشمول معافیت از بیست درصد(20%) سود بازرگانی می باشد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16836
تاریخ تصویب :
1381/08/29
تاریخ ابلاغ :
1381/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :