جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 3678/دش 11/9/1381

(مصوب جلسه 506 مورخ 14/8/1381شورای عالی انقلاب فرهنگی )
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 506 مورخ 14/8/1381، به پیشنهاد وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری (نامه شماره 6600/و مورخ 26/5/1381) انتخاب آقای دکتر ملک سلیمانی مهرجانی را بعنوان رئیس دانشگاه اراک تصویب کرد0
رئیس جمهورورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمدخاتمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16836
تاریخ تصویب :
1381/08/14
تاریخ ابلاغ :
1381/09/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :