جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 12/2/77 شماره دادنامه 25 کلاسه پرونده 76/283
مرجع رسیدگی . هیات عمومی عدالت اداری
شاکی . رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری .
موضوع شکایت و خواسته . نقض رای صادره از شعبه بیستم در پرونده کلاسه 75/219.
مقدمه : رئیس شعبه بیستم در نامه تقدیمی به ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند در پرونده 75/219 اینجانب اشتباهاً نام شاکی را به جای مشتکی عنه ذکر نموده ام و از همین جهت نیز شکایت رد شده است جهت اعمال تبصره یک قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیات محترم عمومی بنظر می رساند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اسنکه طرف شکایت در دادخواست تقدیمی و شهرداری رشت بوده است لذا صدور قرار رد شکایت از ناحیه شعبه بیستم دیوان بلحاظ دولتی نبودن طرف شکایت فاقد وجاهت قانونی است مستنداً به تبصره های 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض و جهت رسیدگی به شعبه 19 محول گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
25
تاریخ تصویب :
1377/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :