جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 42348/ت 27637ه 16/9/1381

هیات وزیران در جلسه مورخ 11/9/1381 بنا به پیشنهاد شماره 48942/21-9010مورخ 28/8/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی وبه استناد بند(ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -تصویب نمود:
الف - تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتباری میان مدت و بلندمدتی که توسط سیستم بانکی کشور تا سقف مبلغ .74/982/26 (بیست و شش میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار و هفتصد وچهل ) دلار آمریکا برای طرح خرید کارخانه کک سازی زرند توسط شرکت ملی فولادایران از موسسات خارجی و بین المللی اخذ می شود، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد.
ب - مبالغ مندرج در بند(الف ) اینتصویب نامه ، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح می باشد. هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط به استفاده از تسهیلات اعتباری ، پس از کسر مبالغ پیش پرداخت به مبالغ مذکور اضافه می گردد.
ج - صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به اعلام سیستم بانکی در خصوص رعایت مقررات ارزی واخذ وثایق کافی و یا تائیدیه صادر شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پوشش معادل ریالی اقساطی که به هنگام سررسید بازپرداخت می گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزینه های تبعی از جمله هزینه های بانکی ، بیمه اعتبارات صادراتی و سایر هزینه های مربوط می باشد.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضاعارف


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16840
تاریخ تصویب :
1381/09/11
تاریخ ابلاغ :
1381/09/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :