جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.شماره 44948/25486 13/9/1381

نظر به اینکه در سطر ششم تصویبنامه شماره 43257/ت 25486ه مورخ 15/12/1380 که بر اساس متن پیشنهادی تنظیم وابلاغ شده است ، عبارت ( و بعد از عبارت ( شرکتهای سهامی ساختمان و سد وتاسیسات آبیاری (سابیر) به اشتباه تحریر شده است ، مراتب جهت حذف عبارت مذکور اعلام می شود.
دبیر هیات دولت - عبدالله رمضان زاده


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16842
تاریخ تصویب :
1381/09/13
تاریخ ابلاغ :
1381/09/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :