جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 23/12/76 شماره دادنامه 186 کلاسه پرونده 76/245
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شکی : آقای منوچهر ضائی
موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پرونده ت 1/75/302.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, بموجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی غرامت ملک واقع در طرح شهرداری باید به یکی از طرق معوض آن, بها, آن یا تراکم ساختمانی حسب مساحت اولیه مندرج در سند ملک به مالک داده شود. با توجه به اینکه تاوان ملک واقع در طرح را انجمن شهر تهران در زمان خود تصویب کرده بود که بما پرداخت شود ولی طی سالهای متمادی شهرداری بعلت نداشتن بودجه از پرداخت آن خودداری کرد, ناچار به آن دیوان دادخواست لازم تقدیم که بشعبه سیزدهم ارجاع گردید. قاضی محترم شعبه مذکور با رسیدن به این حقیقت دائر باین که طبق مقررات ساختمانی (پارکینگ , انبارها, پلکانها, راهروها و موتورخانه ها جزو تراکم ساختمانی محاسبه نمیشوند دادنامه شماره 26 مورخ 23/1/75 را برای تاوان ملک در مسیر به اینجانبان صادر فرموده اند.
اداره حقوقی شهرداری تهران طی لایحه ورخ 6/8/75 ادعاهای واهی و بی اساس خود را تجدید و تقاضای تجدید نظر کرد که شعبه اول تجدید نظر بدون توجه به بدیهیات مبادرت بصدور رای مبنی بر فسخ رای بدوی و رد شکایت نمود. در لایحه اداره حقوقی شهرداری هیچ موردی که موجب فسخ دادنامه بدوی شود وجود ندارد. زیرا مقادیر تراکمی هم بابت زمین واقع در مسیر نداده است. اداره کل حقوقی کوشش کرده تا خلاف تمام مقررات و ضوابط معمول در تمام شهرداریهای 20 گانه تهران, راهروها, پلکانها, انبارها و پارکینگ را که جزو مشاعات محسوب می شوند بعنوان بنای مفید قلمداد نموده و بحساب تراکم ساختمانی جلوه گر کند و از دین خود بما و پرداخت غرامت شنه خالی کند. بنابمراتب درخواست نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پرونده کلاسه ت 1/75/302 را دارم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر باینکه در خصوص وجود یا فقدان توافق بین شاکی و شهرداری در خصوص احداث بنا بیش از حد تراکم مقرر در قبال قیمت قسمتی از زمین واقع در مسیر احداث بزرگراه مدرس از طریق ملاحظه تقاضای صدور پروانه و مکاتبات انجام شده و بررسی مساحت ساختمان احداث شده با حداکثر تراکم مجاز در تاریخ صدور پروانه ساختمانی رسیدگی و تحقیقات کافی بعمل نیامده است لذا دادنامه شماره 656 مورخ 3/6/76 هیات ول تجدید نظر دیوان مستنداً به تبصره های او2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض, و رسیدگی به شعبه 2 تجدید نظر محول می گردد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
186
تاریخ تصویب :
1376/12/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :