جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 29/1/77 شماره 11 کلاسه پرونده 76/186
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : سازمان مدیریت و نظامات برتاکسیرانی تبریز.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دسورالعمل شماره 596 ک مورخ 24/6/76 اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند, اداره کل بازرگانی استان آذربایجان شرقی براساس نامه شماره 596 ک مورخ 24/6/76 مدعی است که سازمان تاکسیرانی تبریز وابسته به شهرداری تبریز مجوز قانونی برای رسیدگی و نظارت بر امور اتحادیه صنف آژانس و تاکسی سرویس ندارد, در صورتیکه براساس رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری بتاریخ 7/12/72 با شماره 209 بکلاسه 71/245 در شهرستان تهران موضوع نظارت سازمان تاکسیرانی که به شهرداری تهران میباشد, بالصراحه وضعیت سازمان تاکسیرانی و اختیارات وی را در امور تاکسی و تاکسی سرویس مشخص نموده, همچنین مورد شکایت خلاف قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران. مصوب 28/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب 72 میباشد.
مدیر کل بازرگانی آذربایجان شرقی و رئیس کمیسیون نظارت در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه 980 /ک - 27/11/76 اعلام داشته اند, اخیراً طبق بخشنامه شماره 4346/420 - 20/10/76 اداره کل امور اصناف و بازرگان وزارت متبوع کلیه امورات اتحادیه و صنوف وابسته به سازمان تاکسیرانی استان تحویل شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به مندرجات لایحه جوابیه اداره کل بازرگانی آذربایجان شرقی در خصوص انجام خواسته و انتقاء موضوع شکایت موردی برای طرح و امعان نظر باقی نیست و پرونده امر مختومه اعلام می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1377/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :