جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 15/6/76 شماره دادنامه 76 کلاسه پرونده 75/66
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : شرکت تولیدی لاستیک دنا (سهامی عام)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف دستورالعمل شماره 14189 - 3/10/73 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981 ( 23/2/75 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان .
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طی دو دستورالعمل بشماره های 14189 - 3/10/73 و 1981 - 23/2/75 دستوراتی را بشرکت تولیدی لاستیک دنا ابلاغ نمودند و خواستار اعمال آن گردیده است.
بند الف دستوراعمل شماره 14189 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981 به دلایل زیر فاقد وجهه قانونی و شرعی است. بندهای الف و 5 به لحاظ اینکه پرداخت ربا را تجویز نموده , مخالف قانون و شرع ؟ بوده و از این جهت باطل می باشند. دستور پرداخت ربا به عاملین توزیع و نمایندگان فروش خارج از حدود وظایف یک قانونی سازمان مزبور می باشد و از این جهت نیز بندهای مذکور فاقد وجهه قانونی و باطل می باشد. همچنین مخالف صریح اصل قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و سایر قوانین عادی بوده و فاقد وجاهت قانونی است. بنابمراتب درخواست ابطال مورد شکایت را دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12005 - 5/10/75 اعلام داشته اند.
1 - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به موجب بند 4 از ماده 7 اساسنامه قانونی خود مصوب شورای انقلاب صلاحیت و اختیار قانونی دارد تا نسبت به بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اقدام نماید, لذا در اجرای ضوابط قانونی فوق الذکر موظف است در تعیین قیمت عادلانه کالاها و محصولات تولیدی اولاً بموجب بند 5 ماده 7 اساسنامه تمام عوامل موثر در قیمت را بررسی و مد نظر قرار دهد و ثانیاً قیمت تعیین شده نیز در راستای حمایت از تولید کننده و همچنین مصرف کنندگان بوده و منافع هر دو گروه را نیز در بر گیرد تا هم تولیدات کشور بتوانند از رشد کمی و کیفی برخوردار گردند و هم اجحافی به مصرف کنندگان نشده باشد.
2 - در راستای اهداف فوق الاشعار طی دستورالعملهای مذکور بشرکت دناقیمت لاستیکهای تولیدی اعلام گردیده و همچنین عنوان شده است در مورد کسانیکه قبلاً مبالغی بعنوان و دیعه جهت خرید لاستیکی بحساب شرکت واریز کرده اند, متناسب با رقم واریزی و مدت آن می بایست قیمت کالا را تخفیف دهد, در واقع قیمت تعیین شده برای این گونه خریداران کمتر از قیمت کالا بصورت فروش نقدی تعیین گردیده است که به هیچ وجه این تخفیف قیمت مشمول عنوان ربا نمیباشد, ملاحظه می فرمائید که مسئله ربا در این خصوص مصداق نداشته و دستورالعملهای سازمان نیز دقیقاً مطابق با ضوابط شرعی و در اجرای اختیارات حاصله از مواد قانونی فوق الاشعار بوده است.
دبیر محترم شورا نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 1188/21/76 - 19/5/76 اعلام داشته اند, نامه شماره هـ/75/66 - 28/9/75 در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 14189 مورخ 3/10/73 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981 - 23/2/75 سازمان حمایت مصرف کنندگان در جلسه مورخ 19/5/76 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
----------------------------------------
وزارت بازرگانی
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

شماره : 14189 - 3/10/1373
بسمه تعالی
بپیوست لیست اعلام قیمت انواع لاستیک سایز سنگین تولیدی آن شرکت که در جلسه مورخ 7/9/73 هیات تعیین و تثبیت قیمتها مطرح و تصویب گردیده است با توجه به شرایط مندرج در بندهای ذیل جهت اجرا اعلام میگردد. ضمناً بموجب مصوبه مزبور نیز مقرر گردید:
الف : در صورتیکه و دیعه عاملین توزیع و نمایندگان فروش بیش از مدت 2 ماه نزد کارخانه نگهداری شود کارخانه موظف است بازاء هر ماه مازاد برمعادل دو درصد مبلغ سپرده به عاملین توزیع و نمایندگان فروش تخفیف دهد اعم از لاستیک سبک و سنگیم.
ب: در صد هزینه و سود خرده فروشی انواع لاستیک اعم از سبک و سنگین از 10 درصد به 12 درصد افزایش یافت.
ج : بهای فروش انواع لاستیک (سبک و سنگین ) درجه 2 دره درصد و درجه 3 معادل 15 درصد کمتر از قیمت تثبیتی خواهد بود.
شرایط فروش
1 - 1% بابت عوارض شهرداری ذیل فاکتور به قیمتهای تثبیتی اضافه خواهد شد.
2- 1% بابت عواید و عوارض آموزشی ذیل فاکتور به قیمتهای تثبیتی اضافه خواهد شد.
3 - کلیه محصولات تولید شده, درجه یک میباید ممهور به مهر استاندار باشد.
4 - شرکت مکلف است لاستیک درجه 2 و درجه 3 را به نحوی مشخص نمایند که قابل رویت مصرف کننده باشد.
معاون بررسی قیمت ها

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
76
تاریخ تصویب :
1376/06/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :